مشکلات مداوای ایدز

[ad_1]

ما انسانها در طول حیات بوسیله موجودات ریزی همچون انگلها، باکتریها، میکروبها، ویروسها و غیره مورد تهاجم قرارگرفته و بیمار میشویم. مهمترین این بیماریها در اثر نفوذ میکروبها و ویروسها به ارگانیسم ما بوجودمیایند . ویروسها و میکروبها هردو موجودات بسیار ریزی هستند، تنها تشابه بین میکروبها و ویروسها غیر قابل رویت بودن آنها با […]

ما انسانها در طول حیات بوسیله موجودات ریزی همچون انگلها، باکتریها، میکروبها، ویروسها و غیره مورد تهاجم قرارگرفته و بیمار میشویم. مهمترین این بیماریها در اثر نفوذ میکروبها و ویروسها به ارگانیسم ما بوجودمیایند . ویروسها و میکروبها هردو موجودات بسیار ریزی هستند، تنها تشابه بین میکروبها و ویروسها غیر قابل رویت بودن آنها با چشمان غیرمسلح است. اما ویروس هزاران بارکوچکتر از میکروب است وفرق اساسی آنها نحوه زندگانیشان است. میکروبها با وجود شباهتهایی که از لحاظ کارکرد و ساختار با سلولها دارند خارج از آنها زندگی میکنند، میکروبها مستقل بوده و برای شبیه سازی خود به دودسته تقسیم میشوند. اما بالعکس ویروسها فقط درون سلول زندگی میکنند و انگل محسوب میشوند. ویروس سلول را مورد تهاجم قرار میدهد آنرا اشغال مینماید و سپس از تمامی سیستمهای یک سلول برای شبیه سازی خود استفاده مینماید. در نتیجه باید گفت که ویروس خود را به سلول تحمیل نموده و باعث میگردد که سلول فعالیت عادی خود را ازدست داده و به دستگاهی برای شبیه سازی ویروس مبدل شود. به هنگامیکه سلول آلوده تعداد زیادی ویروس ازروی مدل اولیه ساخت آنها را رها میسازد، بدین ترتیب ویروس وارد جریان خون گشته و منتشر میگردد و با نفوذ به سلولهای دیگر آنها رانیز آلوده مینماید.
باید به خاطر داشت که میکروب خارج از سلول زندگی میکند اما ویروس برای زندگی نیاز به نفوذ به درون سلول دارد. میتوان میکروبها را با آنتی بیوتیک از بین برد اما در مورد ویروس اینطور نیست. هنوز دارویی که قادر باشد ویروسها را از بین ببرد کشف نشده است. تنها راه مبارزه با ویروس واکسیناسیون است. از بدو پیدایش واکسیناسون بشر توانسته با شیوع بسیاری از بیماریهای ویروسی مبارزه کند و برخی از آنهار را ریشه کن نماید. اما گاه برای یافتن یک واکسن به دهها سال کاربی وقفه نیازبوده است، همچنان که دانشمندان امروزه جهت یافتن واکسنی بر علیه ویروس ایدز (HIV) که دارای تنوع بسیار است حداکثر تلاش خود را مینمایند.
تا به اینجا دیدیم که جسم هرفرد دارای سیستم دفاعی میباشد و بوسیله آن در مقابل عوامل بیماری زا بشدت مبارزه میکند اما متاسفانه HIV دقیقا” و عملا” به سلولهای دفاعی حمله برده ، فعالیت عادی آنها را تغییر داده و به نفع خود از آنها سود میبرد تا جایی که سلولهای دفاعی یکایک به تسخیر ویروس در میایند. از آن پس جسم فاقد سیستم دفاعی است و به هدفی مناسب برای بیماریهای دیگر تبدیل میشود. به این نوع بیماریهایی که ارگانیسم فاقد دفاع را مورد حمله قرار میدهند “بیماریهای فرصت طلب” گفته میشود. بیمار مبتلا به ویروس ایدز بوسیله بیماریهای متنوع فرصت طلب به کام مرگ کشیده میشوند.

مشکلات مداوای ایدز

برچسب ها:

[ad_2]

لینک منبع

موانع پیشگیری از انتشار

[ad_1]

نا آگاهی و عدم شناخت صحیح بیماری و همچنین عدم آگاهی نسبت به طرق پیشگیری از موانعی میباشند که در مقابله و مبارزه بر علیه اپیدمی ایدز وجود دارند. براساس آخرین آمار بیش ازهفتاد درصد از بیماران ایدز در قاره افریقا هستند ، یعنی کشورهایی که در صدآگاهی در مورد بیماری کم است و داروهای […]

نا آگاهی و عدم شناخت صحیح بیماری و همچنین عدم آگاهی نسبت به طرق پیشگیری از موانعی میباشند که در مقابله و مبارزه بر علیه اپیدمی ایدز وجود دارند. براساس آخرین آمار بیش ازهفتاد درصد از بیماران ایدز در قاره افریقا هستند ، یعنی کشورهایی که در صدآگاهی در مورد بیماری کم است و داروهای مورد نیاز در دسترس همگان نیست و پیشگیریهای لازم بطور جدی در ذهن اغلب مردم نقش نبسته است. قیمت داروهای ایدز بسیار گران است و در بسیاری از کشورها بوسیله بیمه همگانی پرداخت نمیشود، همین امر سبب میگردد که عمر بیماران ایدز در این مناطق بسیار کوتاه باشد و مرگ آنها بسیار دردناک. براساس گزارش صلیب سرخ جهانی در سطح جهان نزدیک به هشتصد میلیارد دلار جهت تسلیحات و مخارج نظامی در سال صرف میگردد در صورتیکه رقم پرداخت شده جهت کاوشها و تحقیقات بر روی بیماریهای عفونی همچون سل ،… و ایدز فقط پانزده میلیارد دلار است. امید است که تمام کشورهای جهان در آگاه سازی عمومی تلاش نموده و با همکاری سازمان بهداشت جهانی در پیشگیری از این اپیدمی جدیت نمایند. جوانان نبایست که فراموش کنند که بیشترین درصد آلودگی به این این ویروس از طریق روابط جنسی صورت میگیرد و استفاده از کاندوم به هنگام ایجاد چنین روابطی الزامی و اساسی است. البته ساده ترین راه پیشگیری وفاداری دو جانبه زوجین است که بزرگترین سد و مانع ورود HIV محسوب میگردد.

موانع پیشگیری از انتشار

برچسب ها:

[ad_2]

لینک منبع