دستگیری داعشی احمق با آرایش زنانه و سبیل پر پشت

[ad_1]

دستگیری داعشی با آرایش زنانه

دستگیری داعشی با آرایش زنانه , یک عنصر داعشی که با پوشش و آرایش زنانه سعی در فرار از شهر
موصل را داشت زمانی به دام افتاد که متوجه شد ریش و سبیلش را نتراشیده است.

در تصاویری که پس از بازداشت وی توسط ارتش عراق منتشر شده، این عنصر داعش صورت خود را آرایش
کرده بود؛ اما از آنجا که حماقت اعضای این گروه تروریستی تمامی ندارد، بی توجهی به موهای پرپشت صورت
و حتی ابروهایش، حقه او را برای نظامیان عراقی برملا کرد!

ارتش عراق به محض مشاهده زنی با آرایش غلیظ و ریش و سبیل فورا او را بازداشت کردند.

همچنین تصاویر منتشر شده از بازداشت تروریستهای داعش حاکی از آن است که برخی از اعضای
این گروه که پس از آزادسازی موصل موفق به فرار از شهر نشده اند با شیوه های عجیبی
همچون آرایش، گذاشتن موی مصنوعی و… به تغییر وضع ظاهری خود روی آورده اند تا از شهر فرار کنند.

موصل دومین شهر بزرگ عراق است که در سال 2014 به وسیله تروریستهای داعش اشغال شده بود.
با آزادسازی موصل که یکی از مهمترین پایگاه های داعش در عراق بود بسیاری از اعضای این گروه
تروریستی به روش های مختلف سعی در فرار از این شهر دارند.

دستگیری داعشی با آرایش زنانه دستگیری داعشی با آرایش زنانه

باشگاه خبرنگاران

[ad_2]

لینک منبع